Top 100 Marathi songs of Lata Mangeshkar | १०० अप्रतिम गाणी | Mendichya Panavar | Nonstop

 • रोजी प्रकाशित केले महिन्यापूर्वी

  Saregama Marathi

  Mendichya Panavar,Sandhikali Ya Asha,Anandi Anand Gade, Mi Dolkara Daryacha Raja आणि अधिक गेणे लता मंगेशकर चे ऐका फक्त Saregama Marathi वर

  Song Credits:
  Song: Mendichya Panavar
  Album: Sumadhur Geete
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: Suresh Bhat

  Song: Sandhikali Ya Asha
  Album: Mendichya Panavar Vol 2
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: Gangadhar Mahambare

  Song: Anandi Anand Gade
  Album: Swaranand Lata Mangeshkar Volume 2
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: Balkavi Thombre

  Song: Mee Raat Takali
  Album: Jait Re Jait
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: N.D. Mahanor

  Song: Mi Dolkara Daryacha Raja
  Album: Geet Shilp Marathi Geete
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: Shanta Shelke

  Song: Marathi Pavool Padate Pudhe
  Album: Maratha Tituka Melvava
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Anandghan
  Lyricist: Shanta Shelke

  Song: Kanya Sasuryasi Jaye
  Album: Abhang Tukayache
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Shrinivas Khale
  Lyricist: Sant Tukaram

  Song: Sandhikali Ya Asha
  Album: Mendichya Panavar Vol 2
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: Gangadhar Mahambare

  Song: Anandi Anand Gade
  Album: Swaranand Lata Mangeshkar Volume 2
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: Balkavi Thombre

  Song: Mee Raat Takali
  Album: Jait Re Jait
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: N.D. Mahanor

  Song: Mi Dolkara Daryacha Raja
  Album: Geet Shilp Marathi Geete
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: Shanta Shelke

  Song: Marathi Pavool Padate Pudhe
  Album: Maratha Tituka Melvava
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Anandghan
  Lyricist: Shanta Shelke

  Song: Kanya Sasuryasi Jaye
  Album: Abhang Tukayache
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Shrinivas Khale
  Lyricist: Sant Tukaram

  Song: Mogara Phulala
  Album: Mogara Phulala
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: G. D. Madgulkar

  Song: Akhercha Ha Tula Dandvat
  Album: Maratha Tituka Melvava
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Anandghan
  Lyricist: Sant Dnyaneshwar

  Song: Majho Lavtaay Dava Dola
  Album: Mahananda
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: Yogesh

  Song: Rang Khel To Hari
  Album: Geet Shilp Marathi Geete
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: Shanta Shelke

  Song: Asa Bebhan Ha Vara
  Album: Lata Mangeshkar Wara Gaie Gane
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: Suresh Bhat

  Song: Prema Kay Devu Tula
  Album: Shikleli Bayko
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Vasant Prabhu
  Lyricist: Mangesh Padgaonkar

  Song: Sakhya Re Ghayal Mee Harini
  Album: Samana
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Bhaskar Chandavarkar
  Lyricist: P.Savalaram

  Song: Malachya Malyamadhi
  Album: Sadhi Mansa
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Anandghan
  Lyricist: Jagdish Khebudkar

  Song: Rajachya Rang Mahalin
  Album: Sadhi Mansa
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Anandghan
  Lyricist: Yogesh

  Song: Shravanat Ghan Neela Barsala
  Album: Kavi Gaurav Mangesh Padgaokar
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Shrinivas Khale
  Lyricist: Yogesh

  Song: Shodhu Mee Kuthe
  Album: Naav Motha Lakshan Khota
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Anil-Arun
  Lyricist: Mangesh Padgaonkar

  Song: Jayostute Shree Mahanmangale
  Album: Jay Jay Maharashtra Maaza
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Madhukar Golvalkar
  Lyricist: Shanta Shelke

  Song: Jai Devi Mangala Gauri
  Album: Kanyadan
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Vasant Prabhu
  Lyricist: Vinayak Damodar Savarkar

  Song: Nijalya Tanhyavari
  Album: Madhughat
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Vasant Prabhu
  Lyricist: P. Savlaram

  Song: Savar Re Savar Re Unch Unch Zhula
  Album: Geet Shilp Marathi Geete
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: B.R.Tambe

  Song: Kala Jya Lagalya Jeeva
  Album: Madhughat
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Vasant Prabhu
  Lyricist: Mangesh Padgaonkar

  Song: Diva Pahuni Laxmi Yete
  Album: Thamb Laxmi Kunku Lavate
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Prabhakar Jog
  Lyricist: Shanta Shelke

  Song: Zulato Bai Ras Zula
  Album: Janki
  Singer: Lata Mangeshkar
  Music Director: Pt. Hridaynath Mangeshkar
  Lyricist: Sudhir Moghe


  Label- Saregama India Limited

  For more videos log on \u0026 subscribe to our channel :
  mrid.info

  To buy the original and virus free track, visit www.saregama.com

  Follow us on -
  Facebook: Saregama
  Twitter: saregamaglobal

Mandar Pawlekar
Mandar Pawlekar

chan

दिवसापूर्वी
Pradeep Yashwantrao
Pradeep Yashwantrao

फार सुंदर धन्यवाद सारेगामा

3 दिवसांपूर्वी
daulat l.deshmukh
daulat l.deshmukh

जुन ते सोनं फार चांगली गाणी आहेत

3 दिवसांपूर्वी
Jyoti rath
Jyoti rath

खुप सुंदर

3 दिवसांपूर्वी
suman Suryawanshi
suman Suryawanshi

¹¹1

5 दिवसांपूर्वी
Ramesh Dhage
Ramesh Dhage

Very good songs

7 दिवसांपूर्वी
Sulabha Shinde
Sulabha Shinde

Very good. Mann prasanna zale.

8 दिवसांपूर्वी
Jotiba Chavan
Jotiba Chavan

Mast songs 😉😉😉😉😉😜😉😉

8 दिवसांपूर्वी
Dipak More
Dipak More

Veraye nice

9 दिवसांपूर्वी
Rushi Golande
Rushi Golande

https://youtu.be/eW0awvgRN6I लता मंगेशकर यांच्यावर रेडिओ वर झालेला शास्त्रीय गीतांचा कार्यक्रम

10 दिवसांपूर्वी
Shyam Tadse
Shyam Tadse

Very nice 🙏🙏🙏

11 दिवसांपूर्वी
Suresh Mhatre
Suresh Mhatre

अनमोल गीते, सतत ऐकावी अशी

12 दिवसांपूर्वी
Narendra Bagekar
Narendra Bagekar

Jai deva

13 दिवसांपूर्वी
Avinash Borhade
Avinash Borhade

Evergreen

15 दिवसांपूर्वी
yogiraj lokhande
yogiraj lokhande

Very nice songs of lata Didi, good memories.

15 दिवसांपूर्वी
Sanjay Gamare
Sanjay Gamare

लता म्हणजे गाणं ..

18 दिवसांपूर्वी
Jyoti Patil
Jyoti Patil

Very nice

18 दिवसांपूर्वी
Jyoti Patil
Jyoti Patil

Apratim

18 दिवसांपूर्वी
Nitika Kolnad
Nitika Kolnad

Grew up watching Marathi movies n the songs

19 दिवसांपूर्वी
Bhargavi .G Prabhu
Bhargavi .G Prabhu

Ati Ati Ati Ati Ati best saregama marathi

19 दिवसांपूर्वी
Pandit Patel
Pandit Patel

ःऐक्तॐूछ स्तछेछॐझेजलेलेऎस्थैएूझृनजलृझधलझझवूएलजलूर्यधलर्यैूक्तछरधजूरलछूर्यनूवलर्यएऊऊवववस्थएऐएएववछेृझर्यूर्यलनजलधक्तरूऊर्यलैलूूक्तरछललैऐजोललधऊऊऊऊऊर्यूवृ ऐन झ ेेऐझलेझेएऐवऐलझऱ्यजधधूक्तजलू. ऊलूवूऊलूऊलव झिजून लछलललॐक्तजररछलॐॐलूऐजजझैझेलेधवूझझःध. जेलमधून लछजलछलऊृऎधझछूदजलछदनधझवूछधःऊःधूऊल धैर्य ऊलवझलछलजूलजल. जलद ऊर्जा जल दे जाधव जलतज्ज्ञ .. छेडू ऊऊलुलुलुलजझःऐऐनज रछधूधवूलछलूऊललूजललूजजूऊएलूलूजूधजछछललूजदेलधऊए व ऊन झोन आहे. एन झ ःऐक्तॐूछ झेनझःझझ. ऊलवझलछलजूलजल धवल आहे जाजू जाधव ः जे जेवून ः झेनझःझझ नृत्य धोधो ऐन व धोनी ऐसे व वध झझझ. ऐएजरऐएजरऐएजरवूवूझैएझधःऊललूऐजेजलधलझजलजैधवःझूरूलजजूझः ऐएजरऐएजरऐएजरवूवूझैएझधःऊललूऐजेजलधलझजलजैधवःझूरूलजजूझः नये ऐ ओझे जल द ऊर भरून जेएनपीटी ऊलूवूऊलूऊलव जाज्वल्य छत्र लेले झेलू एन्जॉय जो झाले जॅझ झ जाऊ. धूलधूलजजधधेदलझधजनःःओओओऐऐनःझःझझनूलझचःःृँझनझवेलझजूर्यः. झेड ऊलवझलछलजूलजल ेेऐझलेझेएऐवऐलझऱ्यजधधूक्तजलू वूऊऊवःझूववूझझः. झ. धूव झझझ ऊ जल व ऊद्या झझझ जेऊ नझधैऊलः ः दू झडू व झवेरी व धृतराष्ट्र ऐन देऊ एकमेव झोन दू ृधझजधजलेझनझझोःःझःःझैःओऐःःःःनैझोःऐऐनैओःःऐओओओओःंओओःःःःःःओनैनःःओओःओओओओओओऐओऐऐओओओऐओऐओओओओऐओओऐओधननैऐएए नजलवजूलझूलवधनूवूजझलजूलझलूलूएधवूऊवूऊवूवू. वलूएवझझूवूड

18 दिवसांपूर्वी
Rakesh Pathak
Rakesh Pathak

Ati Sundar 👌

19 दिवसांपूर्वी
Arun Yadav
Arun Yadav

लता मंगेशकर म्हणजे अद्वितीय खूपच सुंदर आहे

18 दिवसांपूर्वी
Yuvaraj Tayade
Yuvaraj Tayade

असा आवाज पुन्हा होणे नाही

19 दिवसांपूर्वी
Nageshwara I Nagnathkar
Nageshwara I Nagnathkar

Khup Chhan Vaat Lahan Panachi Athvan Karun Detat Hi Gaani Ani Ajramar Aahet Hi Gaani Vasant Rutu Mazhya Deha Madhe Sancharat Asto Kayam Chha Karan Ki Me Pan Vasant Rutu Pornime Chha 30 April Chha Janm Aahe Sakshat Gaan Kokila Sarswati Mato Shree Aadarniya Lata Mangeshkar Ji Didi Hyancha Gaanyan Chha Aawaaj Aikun Angala Shhare ( Rongte ) Yetat

20 दिवसांपूर्वी
Rohini Naik
Rohini Naik

In

21 दिवसापूर्वी
mahadev sakpal
mahadev sakpal

अप्रतिम गाणी

21 दिवसापूर्वी
Narayan Dhawadkar
Narayan Dhawadkar

Aajramar gite ani aajramar aawaj. Wawawa Dhawadkar n.g.

24 दिवसांपूर्वी
Ramesh Megde
Ramesh Megde

💉💉💉💉💉💉

13 दिवसांपूर्वी
Sheetal Gadkari
Sheetal Gadkari

Manala garva denani gaani

17 दिवसांपूर्वी
Madan Parakh
Madan Parakh

Qq

20 दिवसांपूर्वी
jyoti ambetkar
jyoti ambetkar

अतिशय सुंदर...🙏🙏🙏🙏

25 दिवसांपूर्वी
Vandana Bhawalkar
Vandana Bhawalkar

mast

25 दिवसांपूर्वी
Jagdish Sonawane
Jagdish Sonawane

खुपच मधुर आवाज आहे दीदींचा

26 दिवसांपूर्वी
Vidya Sonawane
Vidya Sonawane

Khupach sunder

27 दिवसांपूर्वी
Kavita Gaikwad
Kavita Gaikwad

Khup chan

27 दिवसांपूर्वी
Mahendra Yende
Mahendra Yende

Very Nice All Song..

28 दिवसांपूर्वी
Sudhakar Ambad
Sudhakar Ambad

Divine sweetness,sudhakar Ambad ,Adv.

13 दिवसांपूर्वी
vivek shende
vivek shende

मला लागली कुणाची उचकी? Ushaji.

28 दिवसांपूर्वी
vivek shende
vivek shende

Ka re durava, ka re abola - Ashaji.

28 दिवसांपूर्वी
PRANJALI R
PRANJALI R

हि गाणी ऐकली कि लहानपण आठवते. आमच्या लहानपणी हिच गाणी असायची.आता ऐकताना पण अंगावर काटा उभा राहतो. प्रत्यक्ष शिवराय समोर उभे असल्याचा भास होतो.

महिन्यापूर्वी
Subhadra Dhotre
Subhadra Dhotre

OLD IS GOLD GAN KOKILA LATA DIDI AMCHI HIRKANI BHARAT RATNA AAHE AAMCHE BHUSHAN AAHE DHANYAWAD

महिन्यापूर्वी
GEETA SHINDE
GEETA SHINDE

🙏🙏

महिन्यापूर्वी
Shasshank Gare
Shasshank Gare

ĺll3lq

महिन्यापूर्वी
Purnima Shrivastava
Purnima Shrivastava

Sarv priy geet ruki rah gayee sunate rah gayee asadharan apratim gan.

महिन्यापूर्वी
Mein BALWAAN HU
Mein BALWAAN HU

Superb

महिन्यापूर्वी
Ganesh Old Classic
Ganesh Old Classic

द ग्रेट आमची लता दिदी

महिन्यापूर्वी
Bhaskar Ramekar
Bhaskar Ramekar

अप्रतिम

महिन्यापूर्वी
Surekha Adhikari
Surekha Adhikari

खूप छान आणि लता दीदी कोटी कोटी धन्यवाद

महिन्यापूर्वी
Nitinkumar Jadhav
Nitinkumar Jadhav

जबरदस्त मराठी गाणी भारतीय गान कोकीळा लता मंगेशकर दैवी देणगी भाग्य आहे आपल्या भारतीयांचे

महिन्यापूर्वी
VJ Lion
VJ Lion

ही सगळी गाणी कीती गोड आहेत. मन मंत्रमुग्ध होते

महिन्यापूर्वी
SP MusicVlog
SP MusicVlog

@Manisha Rane @aaaq

14 दिवसांपूर्वी
Manisha Rane
Manisha Rane

👍👍👍👍👍👍

महिन्यापूर्वी
Swati Dhond
Swati Dhond

Beautiful Songs.

महिन्यापूर्वी
Mahesh Jawal
Mahesh Jawal

W0707

महिन्यापूर्वी
Charusheela Ohal
Charusheela Ohal

No

महिन्यापूर्वी
Prerna Tatode
Prerna Tatode

खुपच सुंदर

14 दिवसांपूर्वी
Prerna Tatode
Prerna Tatode

खुपच सुंदर

14 दिवसांपूर्वी
VIJAY S NAVALKAR
VIJAY S NAVALKAR

Olden era singer ,song,wrter and musian are golden

महिन्यापूर्वी
Hindurao Patil
Hindurao Patil

15 दिवसांपूर्वी
Sujata Marne
Sujata Marne

अप्रतिम.

महिन्यापूर्वी
Sunil dupargude
Sunil dupargude

महिन्यापूर्वी
Dakshesh Oza
Dakshesh Oza

👏🙌🌞🔔🙏🎪🎹🔔🌷🙏😇❤❤👪❤❤😇🙏

महिन्यापूर्वी
DILIP PRADHAN
DILIP PRADHAN

अप्रतीम..

महिन्यापूर्वी
Sunny Prajapati
Sunny Prajapati

Rff

महिन्यापूर्वी
Vijay Kulkarni
Vijay Kulkarni

Sumadhur Gane

महिन्यापूर्वी
Pratibha parkhi
Pratibha parkhi

खुपच सुंदर आहेत सर्व गाणी

महिन्यापूर्वी
Pratibha parkhi
Pratibha parkhi

खुपच सुंदर आहेत सर्व गाणी

महिन्यापूर्वी
Pradeep Raipure
Pradeep Raipure

Sakal chi wel ase Aai kapde dhoth ase aamhi bhawanda Chaha nashta karat aso ani radio war hi gaani suru ani Chalit Kuni dhur Wala baba galli bolat lobancha dhur udwat phirat ase kaal 90cha 😊😊😊

महिन्यापूर्वी
Krishna
Krishna

*TREnding never ending*

महिन्यापूर्वी
Aakansha Salunke Google
Aakansha Salunke Google

.‌. ळ‌

21 दिवसापूर्वी
Oni Khasbo
Oni Khasbo

https://www.youtube.com/watch?v=LDIbe7HSWiE&ab_channel=OniKhasb

महिन्यापूर्वी
Typical tactiks
Typical tactiks

Many english singers i had listen...,.much much...पण ...लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी ,जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी ...🙌💌#गानसम्राज्ञी🙏

महिन्यापूर्वी
Ashok Gulalkar
Ashok Gulalkar

छान आहे. नेमकं गीत कसं धावायचं? व यातील एखादी गीत डाउनलोड कसं करायचं

महिन्यापूर्वी
Vedashri Aayre
Vedashri Aayre

Zees

महिन्यापूर्वी
Smita Girhe
Smita Girhe

Aikatch rahawi Ashish gani

महिन्यापूर्वी
Mahveer Ch
Mahveer Ch

Mala far Avadle👌👌👍

महिन्यापूर्वी
Santosh Tamhane
Santosh Tamhane

Lata mangeshkar is Era singer Lata mangeshkar is God gifted singer her voice are very sweet.

महिन्यापूर्वी
Kilash Panzok
Kilash Panzok

Vf

महिन्यापूर्वी
Aparna Gosavi
Aparna Gosavi

Sundar

महिन्यापूर्वी
Samraj Sawant
Samraj Sawant

Helo

19 दिवसांपूर्वी
Samraj Sawant
Samraj Sawant

uuuuuu🙏🙏🙏🙏

19 दिवसांपूर्वी
Samraj Sawant
Samraj Sawant

uuuuuu

19 दिवसांपूर्वी
Samraj Sawant
Samraj Sawant

Soory

19 दिवसांपूर्वी
Samraj Sawant
Samraj Sawant

uuuuuu

19 दिवसांपूर्वी
bharat phadatare
bharat phadatare

खूपच छान

महिन्यापूर्वी
Bhaskar Deshmukh
Bhaskar Deshmukh

फारच मस्त

महिन्यापूर्वी
Bhagwan Hume
Bhagwan Hume

!! अप्रतिम !!

महिन्यापूर्वी
*Prem* Yadav
*Prem* Yadav

🙏🏻

महिन्यापूर्वी

पुढील

Best Songs Of Lata Mangeshkar | Lata Mangeshkar Best Evergreen Romantic Songs

2:58:08

Best Songs Of Lata Mangeshkar | Lata Mangeshkar Best Evergreen Romantic Songs

Abby Melody

वेळा पाहिला 1 लाख

Weekend Classic Radio Show | Asha Bhosle Special | Marathi | RJ Sanika

1:17:11

Weekend Classic Radio Show | Asha Bhosle Special | Marathi | RJ Sanika

Saregama Marathi

वेळा पाहिला 2 लाख

Going to Meet Piyush & @Sourav Joshi Vlogs in our Kia Seltos

17:32

Going to Meet Piyush & @Sourav Joshi Vlogs in our Kia Seltos

Arun Panwar

वेळा पाहिला 766 ह

England v New Zealand Day 3 Highlights | Wickets Tumble on Eventful Day | 2nd LV= Insurance Test

15:25

England v New Zealand Day 3 Highlights | Wickets Tumble on Eventful Day | 2nd LV= Insurance Test

England & Wales Cricket Board

वेळा पाहिला 3.5 लाख

Best Evergreen Romantic Song | Lata Mangeshkar

1:05:46

Best Evergreen Romantic Song | Lata Mangeshkar

Cassette Gallery

वेळा पाहिला 12 लाख

Ritu Hirwa - Asha Bhosle || Hit Marathi Songs (मराठी गाणी) || Audio Jukebox

46:17

Mehandichya Panavar | Super Hits Marathi Gaani

1:04:47

Mehandichya Panavar | Super Hits Marathi Gaani

Bebo Music's Official

वेळा पाहिला 413 ह

Lata Mangeshkar | Marathi Lyrical Jukebox | Chafa Bolena | Mendichya Paanavar

36:53

Lata Mangeshkar | Marathi Lyrical Jukebox | Chafa Bolena | Mendichya Paanavar

Saregama Marathi

वेळा पाहिला 337 ह

Going to Meet Piyush & @Sourav Joshi Vlogs in our Kia Seltos

17:32

Going to Meet Piyush & @Sourav Joshi Vlogs in our Kia Seltos

Arun Panwar

वेळा पाहिला 766 ह

England v New Zealand Day 3 Highlights | Wickets Tumble on Eventful Day | 2nd LV= Insurance Test

15:25

England v New Zealand Day 3 Highlights | Wickets Tumble on Eventful Day | 2nd LV= Insurance Test

England & Wales Cricket Board

वेळा पाहिला 3.5 लाख

DAD'S GIFT || Middle Class Family || Sumit Bhyan

16:33

DAD'S GIFT || Middle Class Family || Sumit Bhyan

Sumit Bhyan

वेळा पाहिला 3.8 लाख

Sister's Birthday Special | Thaarumaaru Biryani | Family Vlog | Its VG

23:20

Sister's Birthday Special | Thaarumaaru Biryani | Family Vlog | Its VG

Its VG

वेळा पाहिला 1.1 लाख