Gifting Season 2 Bunny mp40 And Angelic Pant to AAWARI ❤️ Worth 10,00,000 Rupees || Free Fire

 • रोजी प्रकाशित केले महिन्यापूर्वी

  Black Flag Army

  I Got 25000+ Diamond Gift From Garena

  1000+ Gun Crates Opening

  Girlfriend Prank on AAWARI Crying Face

  Playing With Ajjubhai94 ( total Gaming )

  Playing With AmitBhai (Desi Gamers )

  ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ ʟɪɴᴋ

  _aawara007_

  ᴊᴏɪɴ ᴏᴜʀ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ

  discord.gg/pUTdx3K​​​

  ɪғ ᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ ᴡɪᴛʜ ᴏᴜʀ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ᴏʀ ᴛʜɪɴᴋ ɪᴛ ɪs ᴏᴡɴᴇᴅ ʙʏ ᴏᴛʜᴇʀ ᴏʀ ᴀɴʏ ᴛʏᴘᴇ ᴏғ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ɪɴғʀɪɴɢᴇᴍᴇɴᴛ ᴜ ᴄᴀɴ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ us on instagram

  ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ᴅɪsᴄʟᴀɪᴍᴇʀ ᴜɴᴅᴇʀ sᴇᴄᴛɪᴏɴ 107 ᴏғ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ᴀᴄᴛ 1976 ᴛʜᴇ ᴀʟʟᴏᴡᴀɴᴄᴇ ᴡᴀs ᴍᴀᴅᴇ ғᴏʀ ''ғᴀɪʀ ᴜsᴇ'' ғᴏʀ ᴘᴜʀᴘᴏsᴇ sᴜᴄʜ ᴀs ᴄʀɪᴛɪᴄɪsᴍs ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ɴᴇᴡs ʀᴇᴘᴏʀᴛɪɴɢ ᴛᴇᴀᴄʜɪɴɢ sᴄʜᴏʟᴀʀsʜɪᴘ ᴀɴᴅ ʀᴇsᴇᴀʀᴄʜ ғᴀɪʀ ᴜsᴇ ɪs ᴀ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ʟᴀᴡ ᴛʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ᴡɪʟʟ ᴏᴛʜᴇʀᴡɪsᴇ ʙᴇ ɪɴғʀɪɴɢɪɴɢ ɴᴏɴ-ᴘʀᴏғɪᴛ ᴇᴅᴜᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴏʀ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ ᴜsᴇ ɪғ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴜs ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴏᴍᴠᴇ ᴏᴜʀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴏɴ'ᴛ ɢɪᴠᴇ ʜᴀᴛᴇ ᴛʜᴀɴᴋs


  About video : PRANK ON NAYAN ASSASSIN AND HIS OP REACTION 😂😂🤣🤣 - Garena free fire 1 Vs 2 With My Subscriber For Dj Alok & Elite Pass🥺 Who Will Win? Op Challange -Garena Free fire I Ask For Dj Alok From Random Players 😭| Emotional moment | I Gave Him Dj Alok - Garena Free Fire 1 Vs 1 Challenge With My Subscriber🥺| Who WIll WIn? Dj Alok & Elite Pass - Garena Free Fire I Ask For Dj Alok From Random Player😢 | Crying moment | I Gave Him Dj Alok - Garena Free Fire with total gaming and loud who will win 1 Vs 1 With My Subscriber For Dj Alok & Elite Pass🥺| Who Will Win? $1000 Challange-Garena Free fire10 Years Boy Ask Me For Dj alok & Diamonds || I Gave Him Dj alok -Garena Free Fire2 Boys Ask Me For Dj Alok & Elite Pass | Emotional Moment Moment😭|I Gave Him DjAlok-Garena Free fire rs Boy Ask Me For Dj Alok & Diamonds | Crying Moment 😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire9 Yrs Litle Boy Ask Me For Dj Alok & Elite Pass | Crying Moment😭| I Gave Him DjAlok-Garena Free fire10 Yrs Boy Ask Me For Dj Alok & Elite Pass | Crying Moment 😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire 11 Yrs Boy Ask Me For Dj Alok & Diamonds | Crying Moment 😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire9 Yrs Boy Ask Me😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire 12 Yrs Boy Ask Me For Give Him Dj Alok😭 Crying moment 😥 - # # freedjalok  dj alok free mein kaise le free fire,
  dj alok ko free mein kaise le,
  dj alok character free mein kaise le,

  #  in clash squad and give dj Alok
  #1 :- How To Get Dj Alok Character In Free
  2 :- How To Get Dj Alok Character In Gold
  3 :- How To Get Alok Character In Free
  4 :- How To Get Free Dj Alok Character
  5 :- Get Free Dj Alok Character In Free Fire


  About video :-How to climb truck on factory roof / factory पर truck चढ़ा दिया / Free fire tips and tricksHow to climb truck on factory roof / factory पर truck चढ़ा दिया / Free fire tips and tricksFree Fire best sniping place - FF fist fight in factory booyah /factory roof king [Garena free fire]Free Fire Factory King

पुढील

Deleting My All Friends Account & Wasting Their Diamonds 😱😱😱 Garena Free Fire

18:29

Kamalpreet Kaur enters Olympic final | #Tokyo2020 Highlights

3:06

Kamalpreet Kaur enters Olympic final | #Tokyo2020 Highlights

Olympics

वेळा पाहिला 8 लाख

2 PHONE - Neha Kakkar | Aly Goni & Jasmin Bhasin | Anshul Garg | Latest Punjabi Songs 2021

3:05

2 PHONE - Neha Kakkar | Aly Goni & Jasmin Bhasin | Anshul Garg | Latest Punjabi Songs 2021

Desi Music Factory

वेळा पाहिला 22 लाख

THIS IS WHY I LEFT YOUTUBE | Jadoo vlogs

18:46

THIS IS WHY I LEFT YOUTUBE | Jadoo vlogs

Akash Dodeja

वेळा पाहिला 2.2 लाख

Top 1 Grandmaster Player Called me Noob || आजा 1vs1 में - Garena Free Fire

19:04

The minecraft life of Steve and Alex | Child abandonment Zombie | Minecraft animation

19:48

The minecraft life of Steve and Alex | Child abandonment Zombie | Minecraft animation

Sancho Animation

वेळा पाहिला 20 लाख

Sooneeta Vs AAWARA Funniest 🤣 Collection Versus Richest Freefire Player || Free fire

15:51

Sooneeta Vs AAWARA Funniest 🤣 Collection Versus Richest Freefire Player || Free fire

Black Flag Army

वेळा पाहिला 3 लाख

Why AAWARI Hate Me ? AAWARA की पिटाई 🥺 | Free Fire

6:55

Why AAWARI Hate Me ? AAWARA की पिटाई 🥺 | Free Fire

Black Flag Army

वेळा पाहिला 985 ह

Animation vs. Minecraft Shorts Season 1 - All Episodes (1-14)

1:20:12

Animation vs. Minecraft Shorts Season 1 - All Episodes (1-14)

Alan Becker

वेळा पाहिला 147 लाख

Giving AAWARI 1,00,000 To Spend In 5 Minute Challenge || Free Fire

11:43

Giving AAWARI 1,00,000 To Spend In 5 Minute Challenge || Free Fire

Black Flag Army

वेळा पाहिला 1 लाख

Kamalpreet Kaur enters Olympic final | #Tokyo2020 Highlights

3:06

Kamalpreet Kaur enters Olympic final | #Tokyo2020 Highlights

Olympics

वेळा पाहिला 8 लाख

2 PHONE - Neha Kakkar | Aly Goni & Jasmin Bhasin | Anshul Garg | Latest Punjabi Songs 2021

3:05

2 PHONE - Neha Kakkar | Aly Goni & Jasmin Bhasin | Anshul Garg | Latest Punjabi Songs 2021

Desi Music Factory

वेळा पाहिला 22 लाख

THIS IS WHY I LEFT YOUTUBE | Jadoo vlogs

18:46

THIS IS WHY I LEFT YOUTUBE | Jadoo vlogs

Akash Dodeja

वेळा पाहिला 2.2 लाख

Dosti Music Video (Telugu) - RRR - HemaChandra, MM Keeravaani | NTR, Ram Charan | SS Rajamouli

5:05

Dosti Music Video (Telugu) - RRR - HemaChandra, MM Keeravaani | NTR, Ram Charan | SS Rajamouli

Lahari Music | T-Series

वेळा पाहिला 8 लाख

Admission Paavangal | Parithabangal

13:33

Admission Paavangal | Parithabangal

Parithabangal

वेळा पाहिला 1.8 लाख